Näyttelijät

Nicholas Abrahamsson
Iiris Ahlström
Hermanni Ahomies
Iida Anttila
Kira Björklund
Kimmo Caselius
Oliver Ewart
Sanna Friman
Ritva Haavisto
Tom Heiskanen
Minna Huhtala
Evelyn Kinnunen
Emilia Kurki
Petteri Liesivuori
Marjukka Melasniemi
Eveliina Miettunen
Maaret Murto
Tuukka Muukkonen
Tuire Mäkeläinen
Tuula Nieminen
Jorma Nurminen
Pirkka Pajari
Jaakko Palviainen
Kari Päiviö
Minna Rannikko
Katja Rytö
Jenny Seppälä
Erica Selin
Jarmo Selin
Niina Simonen
Eevi Sjöholm
Stella Storberg
Hannu Syrjälä
Särvä Sannamari
Jorma Tapola
Salla Vahtera
Janne Valve
Samu Virkki
Mirja Ylipieti